En faglig og innovativ indsats

Støtte til børn, unge og familier siden 2015 - i hele Danmark.

Målrettet indsats til børn og unge

WeCare er en socialfaglig virksomhed, som hjælper børn, unge og familier med særlige problemer.

Vores fokus er at hjælpe borgere tilbage på rette spor ved at arbejde med konkrete hverdagssituationer såsom skole/uddannelse, konflikter i hjemmet, konflikter udenfor hjemmet ligesom klassiske anbringelser, men uden et stort indgreb i familiens og den enkeltes liv.

Vi arbejder målrettet med at få implementeret så mange positive vaner som overhovedet muligt. Målet med WeCares socialpædagogiske indsats er, at barnet eller den unge lærer at tage ansvar og del i sit eget liv og dermed bliver selvstændiggjort.

WeCare støttekontaktperson

Støttekontaktperson

Relationer er nøglen til forandring.

WeCare familiebehandling

Familiebehandling

Intensiv behandling af hele familien.

WeCare pædagogik

Støttet & overvåget samvær

- med udgangspunkt i barnets behov.

Gode vaner, bedre liv

WeCare er kommunens samarbejdspartner – vi formidler og udfører det direkte behandlingsarbejde med afsæt i en myndighedsbestilling eller handleplan.

Formålet med behandlingen er at gøre barnet eller den unge mere selvstændig og rustet til at indgå i det organiserede foreningsliv, komme i gang med en uddannelse eller et job – og vigtigst af alt, at vi forhindrer et tilbagefald til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og ikke positive miljøer.

Indsatsområder

WeCare har fokus på at støtte barnet eller den unge i det nærmeste netværk – først og fremmest i familien.
Vi tilbyder familierådgivning, støttekontaktperson samt støttet & overvåget samvær.

Vores indsats

WeCare siden 2015

WeCare støtte til børn og unge
0 +
Børn og unge
WeCare støtte til familier
0 +
Familier
WeCare samarbejdskommuner
0
Kommuner
WeCare 24/7
0
Dage om året