Bostøtte og mentor

Bostøtte

Det kan være en udfordring for nogle borgere at mestre hverdagslivet i egen bolig uden støtte. Derfor tilbyder WeCare bostøtte i borgerens eget hjem, hvor der blandt andet ydes støtte til opgaver såsom:

 • Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet herunder madlavning, rengøring og tøjvask
 • Støtte i forhold til at planlægge og strukturere hverdagen
 • Indkøb
 • Hjælp til at overholde aftaler
 • Vejledning i forhold til sund og aktiv livstil
 • Vejledning i forhold til borgerens beskæftigelsesmæssige situation
 • Træning af sociale kompetencer
 • Deltagelse i aktiviteter udenfor borgerens hjem
 • Opretholdelse af socialt netværk
 • Opretholdelse af almindelig døgnrytme

WeCare arbejder målrettet i forhold til at støtte borgeren netop der, hvor borgeren selv, og myndighed, ser et behov i forhold til at kunne mestre hverdagen i eget hjem. Der er gennem indsatsen et stort fokus på selvstændiggørelse ud fra et princip om hjælp til selvhjælp, således borgeren bliver klædt bedst muligt på i forhold til at klare sig selv på sigt ud fra borgerens individuelle ressourcer og udviklingsmuligheder. Vores bostøtte-forløb er individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte borgers behov og ud fra de opstillede mål i handleplanen, hvilket vores statusrapporter også afspejler.

Hver borger får tildelt en eller flere bostøtter, som naturligvis er til rådighed 24/7 alle årets dage, således det altid er muligt at kontakte vores bostøtter, når behovet opstår – både for borgeren selv, men også for de offentlige myndigheder og/eller familien. I forbindelse med bostøtte-opgaver, som kræver mere end én bostøtte, har vi hos WeCare et fast bostøtte-team, som består af få ansatte for at sikre en sammenhængende og ensartet indsats.

Mentorordning

WeCare tilbyder mentorordninger, der henvender sig til borgere, som har behov for støtte i forhold til arbejdsmarkedsrettede eller socialfaglige indsatser. Vi udfører mentoropgaver, som blandt andet indebærer:

 • Støtte og vejledning i forhold til uddannelsesvalg samt fastholdelse i uddannelsesforløb
 • Støtte og vejledning i forhold til borgerens arbejdsmæssige situation
 • Støtte til borgeren økonomi og budgetlægning
 • Støtte i forbindelse med aftaler eksempelvis med Jobcenteret og uddannelsesinstitutioner
 • Social færdighedstræning