Om os

Om WeCare

Et “stort” hjerte, kompetence, dokumentation, koordination og ledelse.

WeCare er et støttekontakt-firma for mennesker med socialpsykiske problematikker. Vi er en indsats, som tilgodeser borgere, som har behov for et indgreb i deres liv til trods for komplekse problemstillinger. Vores målsætning er at få vores borgere tilbage på rette køl ved at arbejde med konkrete hverdagssituationer såsom skole/uddannelse, konflikter i hjemmet, konflikter udenfor hjemmet ligesom klassiske anbringelser, men uden et stort indgreb i familiens og borgerens liv. Vi arbejder målrettet med at få implementeret så mange positive vaner hos borgeren som overhovedet muligt. Vi modtager borgere med mange forskellige socialpsykiske problematikker som fx kriminel adfærd, selvdestruktiv, socialt udsatte, misbrugsproblemer og mange flere. WeCare har udelukkende kompetent pædagogisk personale, der på hver sin måde bidrager med en kompetence, som danner grundlaget for det daglige arbejde med vores borgere. Dette betyder også, at vi kan udføre opgaver, som kræver høj faglig socialpædagogisk kompetence og fokus. Målet med WeCares behandling er, at borgeren tager ansvar og del i eget liv.

Målgruppe
 • Børn / unge og voksne med psykiske problematikker, herunder specielt ADHD og autisme.
 • Omsorgssvigtede børn / unge og voksne med sociale og / eller familierelaterede problematikker.
 • Børn / unge og voksne med begyndende kriminalitets- og misbrugsproblemer. Herunder også unge med relationer til bandemiljøet.
 • Børn / unge og voksne i efterværns- og udslusningsprojekter.

WeCare yder individuel rådgivning, der altid tager afsæt i den enkelte borger og dennes familie.

Vi er bindeleddet mellem familie, kommune, skole og andre instanser og sørger for at alle indsatser er rettet mod samme mål.

Opgaver
 • Støttekontaktordning
 • Aflastningsopgaver
 • Overvåget samvær
 • Afrusningsture
 • Misbrugsbehandling
 • Transportopgaver
 • Vredeshåndtering
 • AART forløb
 • Akut/vikar opgaver
 • Rådgivning/konsulentfunktion
 • Pædagogiske handleplaner
 • Undervisning i fysisk og psykisk konflikthåndtering
 • Projektarbejde