Opgaver / Indsatser

Opgaver / Indsatser

WeCare vender ”kassetænkningen” på hovedet – vi udvikler og tilpasser nemlig vores støtte til den enkelte borger udfordringer. Individuel behandling og støtte er et nøgleord hos os. WeCare besidder kompetent personel og kan derfor modtage opgaver, som kræver høj faglig socialpædagogisk kompetence og fokus. Vi er fokuseret på at yde den bedste støtte til vores borgere, og derfor er høj kvalitet et af vores varemærker.

Vores opgaver består bl.a. af:

 • Støttekontaktordning
 • Vredeshåndtering
 • Familiebehandling
 • ART forløb
 • Aflastningsopgaver
 • Akut-opgaver
 • Overvåget eller Støttet samvær
 • Misbrugsbehandling
 • Terapi
 • Alternativt skoletilbud

Målgruppe

WeCares målgruppe omfatter børn, unge og voksne startende fra 6 år og op efter. Vores borgere kan enten have diverse diagnoser; Angst, ADHD/ADD, OCD, borderline eller andre psykiske eller socialpsykiske problematikker. Det kan være borgere, som har oplevet omsorgssvigt, traumatisk skadet (PTSD), misbrugere, kriminalitetstruet, kriminelle, straffede/tidligere straffede med andre ord: socialt udsatte.

For at gøre det mere overskueligt har vi lavet en liste med de typiske problematikker, som de borgere, vi modtager, kan have. Se boks til højre:

 • Mistrivsel
 • PTSD (fx krigsveteraner)
 • ADHD/ADD
 • Borderline
 • Kriminalitetstruet
 • Selvskadende adfærd
 • Misbrug
 • OCD (tvangstanker)
 • Straffet/tidligere straffet
 • Autisme
 • Omsorgssvigt
 • og/eller mange flere …
 • Overvægtige

24/7 ordning

WeCare tilbyder også 24/7-ordninger for borgere, som har brug for at kunne etablere kontakt døgnet rundt. Herudover tilbyder vi en flex-ordning for vores borgere, som ikke har behov for intensiv støtte, men blot en kontinuerlig kontakt.