Pædagogik og metode

WeCare fungerer som supplement og støtte for borgerens systemiske behov – vi arbejder på at styrke de fællesskaber, der er i barnets eller den unges liv f.eks. familie, skole, institutioner, foreningsliv mm.

Selvstændighed og udvikling

Formålet med behandlingen er at gøre barnet eller den unge mere selvstændig og rustet til at indgå i det organiserede foreningsliv, komme i gang med en uddannelse eller et job – og vigtigst af alt, at vi forhindrer et tilbagefald til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og ikke positive miljøer.

Støttekontaktpersoner fra WeCare optræder som rollemodeller. Relation er et nøgleord, og det er igennem den positive, og professionelle relation, at vi danner grundlaget for selvstændighed og udvikling – at der bliver plantet frø til, at den unge selv ønsker at skabe forandring.

WeCare Metoden

Vores pædagogiske komponenter

WeCare tager de essentielle komponenter indenfor pædagogisk arbejde og kombinerer disse til et pædagogisk tilbud, der er udviklet til at skabe en positiv udvikling for borgeren.

Socialfagligt behandlingarbejde

Vi tilbyder en kvalificeret socialfaglig indsats, der lægger ressourcerne i familierne og hos den enkelte unge og mindsker antallet af anbringelser udenfor eget hjem. Vores arbejde kendetegnes ved stor fleksibilitet, effektmåling og faglighed, der altid tilrettelægges med det enkelte individ i fokus.