Familiebehandling

Familiebehandling

WeCares familiebehandling er udviklet med fokus på en individuel og håndholdt indsats, hvor vi gennem en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, sætter fokus på familiens kompetencer. Igennem forløbet vil familiens kompetencer og færdigheder bringes i spil på nye måder, hvilket er med til at skabe netop den hverdag, som familien ønsker.

Hos WeCare møder familien kompetente og erfarne familiebehandlere, der går helhjertet ind i forløbet i hjemmet. Vi arbejder altid multisystemisk – hvilket vil sige, at vi inkluderer andre vigtige instanser omkring familien, som fx uddannelsesinstitutioner, psykiatrien, private netværk og andre relevante steder/personer.

WeCare arbejder konstant og målrettet for, at klæde familien bedst muligt på, til at kunne håndtere egne problematikker i hjemmet, på den korteste mulige tid.

Gennem WeCares familiebehandling afhjælper vi familier med problematikker som fx:

  • Konflikter i hjemmet
  • Manglende forældrestyring i og uden for hjemmet
  • Skolevægring
  • Misbrug
  • Kriminalitet