Pædagogik & metode

Pædagogik & metode

WeCare fungerer som supplement og støtte for borgerens systemiske behov – dvs., vi arbejder på at skabe et fællesskab, der er i borgerens liv heriblandt familie, skole, institutioner, foreningsliv mm. Formålet med støtten/behandlingen er, at vi kan gøre borgeren mere selvstændig og på den måde sende borgeren videre til det organiserede foreningsliv, komme i gang med en uddannelse/job og vigtigst af alt, at vi forhindrer et tilbagefald til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og ikke positive miljøer. WeCare er rollemodel, således borgeren kan spejle sig i vores person og dermed sætte sig selv i forhold til vores udgangspunkt. Relation er et nøgleord, og det er igennem den positive, men professionelle relation til borgeren, at vi danner grundlaget for selvstændighed og udvikling – altså, at der bliver plantet frø til, at borgeren selv vil skabe forandring. Gennem relation, fælles oplevelser og erfaringer med borgeren skaber vi sammen centrale forudsætninger for forandring og dannelse.

WeCare tager de essentielle komponenter indenfor pædagogisk arbejde og kombinerer disse til et pædagogisk tilbud, der er udviklet til at skabe en positiv udvikling for borgeren.

Vores pædagogiske komponenter er:

 • Anerkendende pædagogik
 • Aggression replacement training
 • Misbrugsbehandling
 • Støtte og guidning
 • Kognitiv adfærds terapi
 • Systemisk behandling
 • Fysisk aktivitet
 • Effektmåling

Hvorfor bruger WeCare bl.a. fysisk aktivitet som et pædagogisk redskab?

Ny dokumentation viser, at fysisk aktivitet i en kombination med den rette kost kan skabe positive resultater for folk med diverse diagnoser og eller psykiske problematikker fx ADHD. Derfor skiller WeCare sig ud ved at have høj faglighed og certificeret kompetencer indenfor træning, funktionel træning (crossfit), friluftsliv, kost og fysisk aktivitet generelt. Herudover arbejder vi kun med de mest kompetente samarbejdspartnere indenfor dette område, som skaber de mest essentielle rammer for borgeren til at kunne udvikle sig i.

Hos WeCare arbejder vi med et begreb, som hedder ”idrætskapital”. Det udspringer sig af Pierre Bourdieus teori om social kapital. Helt enkelt tager ”idrætskapital” udgangspunkt i, hvor meget man rent faktisk kan lære i den sociale arena en idrætsklub/forening er. Hos WeCare er vi bevidste om, at det for mennesker kan være svært at komme ind i en social sammenhæng, som eksempelvis en fodboldklub er. Derfor bestræber vi os på at lave brobygning i mellem borgeren, aktiviteten og foreningen. Der vil derfor være fokus på dialektisk adfærdsterapi, hvor vi sammen med borgeren øver social færdighedstræning, som skal være med til at hjælpe borgeren til at sikre en lettere overgang til det etablerede foreningsliv.

I en idrætsklub er der en kultur, og i denne kultur eksisterer der en masse socialpædagogiske læringsegenskaber fx hierarki, humor, empati, sympati, at tage kontakt til fremmede og samarbejde for at blot at nævne nogle af dem. WeCare benytter os af et citat, der hedder: ”Hvis du kan begå dig i et omklædningsrum, så kan du begå dig alle steder”. Med dette mener vi, at man som individ implicit lærer så mange sociale egenskaber ved at begå sig i en idrætsklub/forening, som man kan bruge i mange andre sociale aspekter i livet.

Liste af positive virkninger af fysisk aktivitet:

 • Selvtillid
 • Styrker selvværdet / troen på sig selv
 • Forebyggelse af utallige livsstilssygdomme (fx diabetes, hjertekarsygdomme, cancer osv.)
 • Livskvalitet
 • God fysisk form
 • Det sociale aspekt/community (idrætsklubber)
 • Social/idrætskapital
 • Udløsning af endorfiner
 • Man får ”afreageret”
 • Positiv hormonpåvirkning