Strategi & Værdier

Strategi & Værdier

WeCares primære opgave er at støtte og guide vores borgere mod et bedre liv og større selvstændighed på sigt. Derudover er der intet, der sikrer de bedste forudsætninger for forandring end et godt og solidt samarbejde med alle involverede aktører og netværk omkring borgeren. Det er uhyre vigtigt for os at have en god kontakt og et godt og professionelt tværfagligt samarbejde med socialrådgiver, familien, forvaltningen, netværket og andre eksterne samarbejdspartnere.

Ingen mennesker er ens, og derfor arbejder vi udelukkende med individuel behandling. Det betyder, at uanset hvordan opgaven fra udbyderen er sammensat, så udarbejdes der en handleplan, hvor borgeren er i centrum. På den måde sikrer vi, at borgeren bliver hørt samt er meddeltagende i egen behandling, som på sigt skaber et større succeskriterium.

Troværdighed
  •  Vi er ærlige
  •  Vi gør det, vi siger, vi gør
  •  Vi er autentiske
Respekt
  •  Vi anerkender forskelligheder
  •  Vi er lyttende
  •  Vi respekterer kulturelle og religiøse forskelle
Tryghed
  •  Vi er nærværende rollemodeller
  •  Vi værner om andres integritet
  •  Vi drager omsorg for andre

Vi sætter det enkelte menneske i centrum.

Vi behandler alle ens, men på forskellig vis alt efter kulturel baggrund, alder, køn, problematikker m.m. WeCares værdigrundlag er bygget op omkring troværdighed, tryghed, og respekt.