Til sagsbehandler

Til sagsbehandler

WeCare er kommunernes samarbejdspartner, som formidler og udfører det direkte behandlingsarbejde – med afsæt i myndighedsbestillingen eller handleplan.

Vi tilbyder fx helhedsorienteret familiebehandling og støttekontaktpersons ordninger. Det vil sige, at vi udover det direkte arbejde med familien, barnet eller den unge, ligeledes arbejder med det omgivende miljø, som kan være en del af løsningen. Dette kunne være fritidsinteresser, sociale netværk, skole, familieære netværk, psykiatrien, mm. Hos WeCare er målgruppen familier, børn eller unge med adfærdsspecifikke udfordringer, såvel som psykiske udfordringer, misbrug og/eller diagnoser. Vores fokus er at udvikle/stimulere den indre motivation, der bidrager til den positive forandring ift. adfærdsmønstre, uddannelse og relationer. Vi følger opgaverne til dørs, samt er erfarne i og bevidste om betydningen af professionel og præcis dokumentation i form af delmål, statusrapport (ICS), YLS/CMI o.lign. Dette er med til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring familien/barnet/den unge, myndighed såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Vores familiebehandling tager afsæt i evidensbaserede behandlingsmetoder og er derfor en del af vores pakkeløsninger, og altid i kortere intensive perioder. Dette for at sikre, at familien får den hjælp, de har behov for, mens behovet er der.

YLS-CMI – et dokumentationsredskab

YLS-CMI står for Youth Level of Service – Case Management Inventory. Det et standardiseret redskab, der kan bruges i relation til forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet. YLS-CMI kan anvendes af fagpersoner til at vurdere risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

YLS-CMI’s styrke er, at redskabet er udviklet til den specifikke målgruppe for dokumentationssystemet: Kriminelle og kriminalitetstruede unge. Inddeling af de unge i forskellige risikogrupper ved hjælp af YLS-CMI giver blandt andet mulighed for at adskille unge med forskelligt risikoniveau og dermed undgå “smitteeffekt”.

Vi skaber positiv forandring!