Støttet & overvåget samvær

WeCare varetager støttet- og overvåget samvær (jf. servicelovens §71) mellem forældre og børn samt mellem børn og andet netværk fx netværksfamilie, plejefamilie, bedsteforældre, søskende eller tidligere plejeforældre. Barnet kan for eksempel være anbragt hos en plejefamilie, et opholdssted eller på en døgninstitution.

Hos WeCare har vi erfaring med, at det ofte er hensigtsmæssigt af hensyn til barnets behov, at støttenpersonen/overvågeren har mulighed for at forberede og evaluere samværet med forældrene, både før, under og efter samværet. På denne måde kan vi støtte og vejlede forældrene/omsorgspersonerne i at lave en god plan og struktur for samværet, med udgangspunkt i barnets behov.

Vi varetager overvåget samvær i de rammer, det vurderes er mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Det kan være i familiens hjem, i kommunens lokaler eller på anbringelsesstedet.

​WeCare etablerer løsninger, hvor det så vidt muligt er de samme behandlere, der varetager samværet. Dette kan fx være et team af to behandlere, hvilket gør opgaven mere fleksibel og er med til at sikre en objektiverende vurdering af samværets udvikling.