Støttekontaktperson

WeCares tilpassede støttekontaktforløb er udviklet med fokus på en individuel og håndholdt indsats, hvor vi med en anerkendende og relationsbåret kontakt styrker og sætter barnets eller den unges kompetencer og færdigheder i spil på nye og banebrydende måder.

Den gode relation er nøglen til forandring

Hos WeCare er vi et team af kompetente og erfarne støttekontaktpersoner, der går ind i forløbet i hjemmet, på jobbet, på uddannelsen og andre relevante steder. I situationer hvor det kan være svært at fastholde en læreplads, job eller uddannelse, hjælper vores kontaktpersoner med at finde den rette vej.

Der kan også for eksempel være tale om et brud med en kriminel omgangskreds, at lære at tage ansvar for eget liv og dermed stå på egne ben og diagnoseudfordringer.

Gode rollemodeller

WeCares erfarne kontaktpersoner er rollemodeller, det gode eksempel som borgeren kan spejle sig i, og som derved bidrager til, at barnet eller den unge får et mere positivt og nuanceret syn på sig selv og samfundet.

Støttekontaktordning

Støttekontaktpersonen hjælper borgeren med at genfinde troen på sig selv, når det er svært at holde styr på økonomien eller hårdt at passe en behandling. Støttekontaktpersonen hjælper også, når det kræver mere energi end normalt at indgå i sociale sammenhænge – her kan en kontaktperson være den afgørende forskel.

Vores næste skridt sammen er mod uddannelse, dannelse, socialisering, beskæftigelse, nye relationer og et stærkere billede af borgerens egne ønsker og muligheder.

Et støttekontaktforløb indeholder

Dokumentation

WeCare leverer præcis, faglig og kvalitetssikret dokumentation på alle vores kontaktpersonsopgaver.

Hos WeCare bruger vi ICS-rapporter, YLS/CMI-scoring, SDQ og netværkskort.
Vi er bevidste om, hvor vigtig en del af vores pædagogiske arbejde består i at kunne beskrive, hvorfor og hvordan vi skaber positiv forandring – men også hvis ikke vi gør.

Derfor er vores dokumentation udarbejdet systemisk og kvalificeret. 

Effektmåling

Hos WeCare laver vi effektmåling på alle indsatser – kvalitativt og kvantitativt.
Vi bruger blandt andet SDQ, FIT, YLS/CMI 2.0 såvel som internt udviklede skemaer, som måler på en række faktuelle faktorer.

WeCare - positiv forandring

Pris for støttekontaktforløb

WeCare afgiver pris på konkrete opgaver ud fra opgaven, og hvilke krav der stilles fra forvaltningens/kommunens side.  I fællesskab udarbejder vi den løsning, som er optimal i forhold til barnets eller den unges behov samt opgavens indhold og omfang.

WeCare tilbyder støttekontaktforløb på timebasis eller som fastpris – vi har gjort det nemt for vores samarbejdspartnere således, at vores timepris er inklusiv alt. Kontakt os endelig, hvis I ønsker et konkret tilbud eller har en forespørgsel på en fast timepris på jobbet.