Til sagsbehandler

Til sagsbehandler

WeCare er forvaltningen/kommunens samarbejdspartner, som formidler og udfører det praktiske arbejde med borgere, hvad enten der er tale om unge med kriminelle, misbrug, psykiske eller sociale problematikker. WeCare tilbyder støttekontaktordning både som pakke eller på timebases. Vores mål er at give borgeren så mange positive ting med i deres ”rygsæk” som de vil kunne bruge til at skabe et fundament i deres ungdomsliv, så vel som i overgangen til voksenlivet. For at præcisere dette menes der, at vores fokus er at udvikle/stimulere en indre motivation til den positive udvikling ift. adfærdsmønstre, uddannelse og andre problematikker. Vi følger opgaverne til dørs samt er erfarende og bevidste omkring, hvad en professionel og præcis dokumentation (handleplan, statusrapport mm.) af vores arbejde har af betydning for sagsbehandleren og det tværprofessionelle samarbejde.

WeCare støtter op omkring de professionelle relationer med alle aktører omkring borgerens liv. Dette kunne være familiemedlemmer, tidligere kontaktpersoner, SSP, politikredsen, forvaltninger, klubber, skolen eller andre i borgerens netværk. WeCare er et innovativt alternativ til de mere omkostningsfulde og omfattende foranstaltninger som en anbringelse udenfor hjemmet.

YLS-CMI – et dokumentationsredskab

YLS-CMI står for Youth Level of Service – Case Management Inventory. Det et standardiseret redskab, der kan bruges i relation til forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet. YLS-CMI kan anvendes af fagpersoner til at vurdere risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

YLS-CMI’s styrke er, at redskabet er udviklet til den specifikke målgruppe for dokumentationssystemet: Kriminelle og kriminalitetstruede unge. Inddeling af de unge i forskellige risikogrupper ved hjælp af YLS-CMI giver blandt andet mulighed for at adskille unge med forskelligt risikoniveau og dermed undgå “smitteeffekt”.

Vi skaber positiv forandring!